DomiStats

Ads
-->
Wars for Alliance MG Nest™ 24567 #120
MG Nest™
18
Middle-Weight #33 24567 #123
Avg Lvl: 290 Highest Lvl: 384
20Info(349) 9DA(292) 6SA(266) 5CWA 4AA 2GA 2IA
85
Close 😅
Compare
Yesterday
20
BelgaUmbrA
#256 22637 Heavy-Weight #66
Highest Lvl: 386 Avg Lvl: 294
18Info(344) 8DA(302) 6SA(282) 5CWA 4AA 3GA 1IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #34 24482 #122
Avg Lvl: 288 Highest Lvl: 384
19Info(348) 9DA(292) 6SA(266) 5CWA 4AA 2GA 2IA
39
Compare
5d
20
BloodDragons
#517 20984 Middle-Weight #104
Highest Lvl: 376 Avg Lvl: 249
13Info(340) 4DA(303) 4SA(242) 6CWA 5AA 4GA 2IA 3EA 1GP 1MA
MG Nest™
18
Middle-Weight #33 24443 #121
Avg Lvl: 287 Highest Lvl: 383
19Info(348) 9DA(292) 5SA(263) 6CWA 4AA 2GA 2IA
70
Compare
8d
19
Ares Brasil
#316 22112 Feather-Weight #38
Highest Lvl: 396 Avg Lvl: 263
13Info(339) 3DA(280) 14SA(272) 2CWA 4AA 7GA 3IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #30 24373 #114
Avg Lvl: 289 Highest Lvl: 383
20Info(349) 9DA(291) 4SA(258) 7CWA 4AA 2GA 2IA
-120
Close 😅
Compare
13d
16
THE CONQUERORS
#70 25521 Light-Weight #2
Highest Lvl: 397 Avg Lvl: 260
15Info(343) 6DA(286) 3SA(256) 1CWA 1AA 2IA 4EA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #30 24493 #117
Avg Lvl: 289 Highest Lvl: 383
20Info(349) 9DA(291) 4SA(258) 7CWA 4AA 2GA 2IA
49
Compare
15d
20
3:30
#424 21426 Heavy-Weight #72
Highest Lvl: 406 Avg Lvl: 286
28Info(340) 5DA(294) 6SA(252) 4CWA 1GA 4Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #26 24444 #106
Avg Lvl: 290 Highest Lvl: 383
20Info(348) 9DA(291) 3SA(251) 7CWA 3AA 2GA 2IA
-210
Close 😅
Compare
19d
19
EL TERCIO VIEJO
#180 23745 Middle-Weight #56
Highest Lvl: 398 Avg Lvl: 260
16Info(352) 1DA(289) 3SA(264) 3CWA 2AA 4IA 1GP 1CA 2Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #22 24654 #97
Avg Lvl: 292 Highest Lvl: 383
21Info(349) 9DA(291) 3SA(250) 7CWA 3AA 2GA 2IA
-118
Time War ⏱
Compare
22d
20
Misfit 1stOrder
#56 25845 Middle-Weight #9
Highest Lvl: 381 Avg Lvl: 292
20Info(343) 7DA(296) 11SA(260) 3CWA 3AA 1IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #24 24772 #102
Avg Lvl: 292 Highest Lvl: 383
22Info(347) 9DA(291) 3SA(250) 7CWA 3AA 2GA 2IA
60
Compare
26d
20
MisfitsValhalla
#310 22130 Light-Weight #72
Highest Lvl: 368 Avg Lvl: 274
17Info(344) 4DA(286) 2SA(270) 9CWA 6AA 1GA 2IA 2EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #28 24712 #109
Avg Lvl: 291 Highest Lvl: 383
22Info(346) 9DA(290) 3SA(249) 7CWA 3AA 2GA 2IA
60
Compare
29d
19
臺灣國際_文明爭戰
#315 22060 Light-Weight #77
Highest Lvl: 375 Avg Lvl: 258
13Info(341) 4DA(292) 4SA(296) 6CWA 10AA 5GA 6IA 1GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #23 24652 #97
Avg Lvl: 284 Highest Lvl: 383
22Info(346) 9DA(290) 2SA(254) 8CWA 3AA 2GA 2IA 2EA
-139
Time War ⏱
Compare
1month 3d
20
Geh ab Wolves
#72 25396 Heavy-Weight #40
Highest Lvl: 415 Avg Lvl: 309
20Info(353) 7DA(290) 2SA(286) 2CWA 2AA 1MA
MG Nest™
18
Middle-Weight #19 24791 #86
Avg Lvl: 290 Highest Lvl: 383
21Info(346) 10DA(290) 2SA(254) 8CWA 3AA 2GA 2IA
-180
Time War ⏱
Compare
1month 6d
19
LAST SHELTER
#109 24730 Middle-Weight #27
Highest Lvl: 385 Avg Lvl: 268
15Info(347) 4DA(275) 2SA(266) 4CWA 4AA 3GA 2IA 1MA
MG Nest™
18
Middle-Weight #19 24971 #88
Avg Lvl: 288 Highest Lvl: 382
22Info(345) 10DA(290) 2SA(254) 7CWA 3AA 2GA 3IA
74
Close 😅
Compare
1month 10d
20
ActivePlSan ESH
#226 22752 Middle-Weight #66
Highest Lvl: 374 Avg Lvl: 259
15Info(341) 7DA(292) 5SA(249) 5CWA 6AA 4GA 2IA 2EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #19 24897 #87
Avg Lvl: 288 Highest Lvl: 382
22Info(346) 10DA(290) 2SA(253) 7CWA 3AA 2GA 3IA
-88
Time War ⏱
Compare
1month 13d
20
Ctrl Alt Elite
#31 26762 Heavy-Weight #22
Highest Lvl: 395 Avg Lvl: 298
27Info(341) 3DA(276) 13SA(240) 2CWA 1IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #16 24985 #80
Avg Lvl: 287 Highest Lvl: 382
22Info(345) 9DA(291) 3SA(260) 7CWA 4AA 2GA 3IA
-143
Close 😅
Compare
1month 17d
20
Misfit 1stOrder
#58 25656 Middle-Weight #11
Highest Lvl: 384 Avg Lvl: 293
18Info(347) 6DA(288) 14SA(263) 3CWA 2AA 1GA
MG Nest™
18
Middle-Weight #19 25128 #85
Avg Lvl: 282 Highest Lvl: 382
21Info(346) 9DA(291) 3SA(260) 7CWA 4AA 2GA 3IA 1EA
185
Time War ⏱
Compare
1month 20d
19
ЛИГА ТЕНЕЙ
#57 25307 Heavy-Weight #37
Highest Lvl: 370 Avg Lvl: 274
17Info(338) 5DA(282) 3SA(242) 2CWA 1GA 1IA 2MA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #17 24943 #80
Avg Lvl: 281 Highest Lvl: 381
21Info(346) 9DA(290) 3SA(259) 7CWA 4AA 2GA 3IA 1EA
-79
Compare
1month 23d
20
Cobra House
#29 27052 Heavy-Weight #20
Highest Lvl: 406 Avg Lvl: 349
45Info(357) 4DA(290) 1SA(244)
MG Nest™
18
Middle-Weight #14 25022 #70
Avg Lvl: 281 Highest Lvl: 380
21Info(346) 9DA(290) 3SA(259) 7CWA 4AA 2GA 3IA 1EA
-216
Close 😅
Compare
1month 26d
18
BLACK PHOENIX
#140 24188 Heavy-Weight #57
Highest Lvl: 382 Avg Lvl: 282
24Info(348) 3DA(295) 4SA(277) 3CWA 4AA 4GA 3IA 1CA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #15 25238 #72
Avg Lvl: 282 Highest Lvl: 379
19Info(346) 10DA(295) 3SA(259) 7CWA 4AA 2GA 2IA 1EA
17
Compare
2month
19
D.N.A(영웅신화)
#674 20285 Heavy-Weight #75
Highest Lvl: 375 Avg Lvl: 296
26Info(340) 7DA(290) 6SA(268) 5CWA 2AA 2Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #13 25221 #71
Avg Lvl: 282 Highest Lvl: 379
19Info(346) 10DA(295) 3SA(259) 7CWA 4AA 2GA 2IA 1EA
17
Compare
2month 3d
19
З∀ŤξЙ廾ӤЌӤヅ
#675 20284 Light-Weight #154
Highest Lvl: 370 Avg Lvl: 184
6Info(345) 5DA(288) 5SA(255) 2CWA 2AA 3GA 10IA 7EA 2GP 2MA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #14 25204 #72
Avg Lvl: 280 Highest Lvl: 379
18Info(345) 10DA(295) 3SA(259) 7CWA 4AA 2GA 2IA 1EA
90
Compare
2month 7d
19
☞香港勁揪☜
#168 23401 Heavy-Weight #60
Highest Lvl: 407 Avg Lvl: 286
21Info(350) 2DA(288) 5SA(286) 6CWA 4AA 3GA 3IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #14 25114 #75
Avg Lvl: 275 Highest Lvl: 378
17Info(344) 10DA(294) 3SA(258) 7CWA 4AA 2GA 2IA 2EA
66
Compare
2month 10d
16
Projet X
#231 22669 Middle-Weight #68
Highest Lvl: 392 Avg Lvl: 252
18Info(339) 8DA(288) 2SA(267) 2CWA 10AA 2GA 2IA 2EA 2GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #12 25048 #66
Avg Lvl: 270 Highest Lvl: 378
15Info(341) 9DA(293) 3SA(258) 8CWA 3AA 2GA 2IA 2EA
-230
Close 😅
Compare
2month 14d
20
Misfit Rattlers
#152 23893 Middle-Weight #44
Highest Lvl: 412 Avg Lvl: 241
14Info(343) 10DA(282) 2SA(240) 3CWA 4AA 2GA 5IA 4EA 2MA
MG Nest™
18
Middle-Weight #12 25278 #69
Avg Lvl: 273 Highest Lvl: 378
18Info(342) 9DA(293) 3SA(258) 8CWA 3AA 3GA 2IA 2EA
73
Compare
2month 16d
18
# TÜRK ORDUSU #
#197 23037 Middle-Weight #62
Highest Lvl: 390 Avg Lvl: 265
12Info(346) 11DA(288) 4SA(297) 6CWA 6AA 4GA 4IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #12 25205 #69
Avg Lvl: 271 Highest Lvl: 378
17Info(341) 9DA(293) 3SA(258) 8CWA 3AA 3GA 2IA 2EA
66
Compare
2month 19d
19
ПУСТИНЯЦИ БГ:))
#220 22743 Middle-Weight #65
Highest Lvl: 359 Avg Lvl: 267
12Info(339) 5DA(286) 5SA(254) 2CWA 4AA 1GA 1IA 1EA 1GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #11 25139 #66
Avg Lvl: 271 Highest Lvl: 378
17Info(341) 10DA(293) 3SA(258) 8CWA 3AA 3GA 2IA 2EA
-70
Compare
2month 23d
20
Legion
#21 27511 Heavy-Weight #15
Highest Lvl: 404 Avg Lvl: 321
26Info(346) 4DA(286) 1CWA(187) 1AA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #11 25209 #68
Avg Lvl: 271 Highest Lvl: 378
17Info(341) 9DA(292) 3SA(258) 8CWA 3AA 3GA 2IA 2EA
71
Compare
2month 26d
18
La Garde
#206 22908 Middle-Weight #65
Highest Lvl: 355 Avg Lvl: 247
15Info(332) 5DA(287) 7SA(268) 4CWA 7AA 2GA 2IA 2EA 1GP 1CA
MG Nest™
18
Middle-Weight #12 25138 #73
Avg Lvl: 272 Highest Lvl: 378
18Info(342) 9DA(290) 3SA(257) 9CWA 3AA 3GA 2IA 2EA
139
Close 😅
Compare
3month
20
AL SANCAK ESH
#93 24404 Heavy-Weight #49
Highest Lvl: 409 Avg Lvl: 273
15Info(354) 9DA(278) 13SA(241) 3CWA 1GA 2IA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #17 24999 #84
Avg Lvl: 273 Highest Lvl: 378
19Info(342) 9DA(290) 3SA(257) 9CWA 3AA 3GA 2IA 2EA
177
Close 😅
Compare
3month 3d
20
Misfit 1stOrder
#63 25022 Middle-Weight #10
Highest Lvl: 371 Avg Lvl: 281
17Info(342) 9DA(282) 12SA(263) 6CWA 2AA 1GA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24822 #85
Avg Lvl: 273 Highest Lvl: 376
19Info(341) 9DA(290) 3SA(257) 9CWA 3AA 3GA 2IA 2EA
81
Close 😅
Compare
3month 7d
20
BelgaUmbrA
#210 22787 Heavy-Weight #66
Highest Lvl: 394 Avg Lvl: 292
21Info(345) 10DA(294) 6SA(275) 4CWA 5AA 2GA 1IA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24741 #82
Avg Lvl: 272 Highest Lvl: 376
17Info(342) 11DA(298) 3SA(256) 9CWA 3AA 3GA 2IA 2EA
5
Compare
3month 10d
17
iMagnifici ITA
#1345 17718 Light-Weight #238
Highest Lvl: 383 Avg Lvl: 214
6Info(328) 6DA(283) 6SA(275) 8CWA 4AA 3GA 3IA 2EA 3MA 1CA 3Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24736 #83
Avg Lvl: 265 Highest Lvl: 376
14Info(344) 12DA(298) 3SA(256) 9CWA 3AA 3GA 2IA 2EA 1MA
62
Time War ⏱
Compare
3month 14d
19
Art of War ESH
#266 22147 Light-Weight #46
Highest Lvl: 360 Avg Lvl: 264
15Info(332) 10DA(286) 3SA(246) 3CWA 4GA 3IA 2EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24674 #87
Avg Lvl: 265 Highest Lvl: 376
14Info(344) 12DA(298) 3SA(256) 9CWA 3AA 3GA 2IA 2EA 1MA
56
Compare
3month 17d
19
Warriors.KievUA
#310 21881 Middle-Weight #90
Highest Lvl: 368 Avg Lvl: 180
8Info(346) 4DA(291) 6SA(268) 2CWA 2AA 2GA 6IA 3EA 1GP 1MA 1CA 8Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24618 #89
Avg Lvl: 264 Highest Lvl: 375
14Info(344) 11DA(301) 4SA(257) 9CWA 3AA 3GA 3EA 1GP 1MA
68
Compare
3month 21d
20
♨ Mahlzeit™ ♨
#258 22208 Middle-Weight #76
Highest Lvl: 398 Avg Lvl: 297
17Info(355) 3DA(312) 4SA(288) 3CWA 3AA 2GA 2IA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24550 #79
Avg Lvl: 263 Highest Lvl: 375
14Info(341) 11DA(300) 4SA(257) 7CWA 5AA 3GA 3EA 1GP 1MA
-211
Compare
3month 23d
20
Vn Generals
#152 23720 Heavy-Weight #50
Highest Lvl: 401 Avg Lvl: 297
32Info(352) 1DA(302) 4SA(250) 5CWA 4GA 2IA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24654 #89
Avg Lvl: 268 Highest Lvl: 375
14Info(341) 11DA(300) 4SA(257) 6CWA 5AA 3GA 3EA 1GP
119
Compare
3month 27d
19
Victory Bulls
#142 23526 Middle-Weight #78
Highest Lvl: 416 Avg Lvl: 262
14Info(339) 9DA(297) 1SA(295) 4CWA 7AA 2GA 2IA 2GP 1CA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24535 #87
Avg Lvl: 268 Highest Lvl: 375
14Info(341) 11DA(300) 4SA(257) 6CWA 5AA 3GA 3EA 1GP
35
Compare
3month 29d
19
NL Warlords 2
#475 20873 Middle-Weight #120
Highest Lvl: 370 Avg Lvl: 273
20Info(331) 7DA(294) 6SA(274) 6CWA 1AA 3GA 2IA 2GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24500 #84
Avg Lvl: 266 Highest Lvl: 374
13Info(341) 11DA(300) 4SA(256) 6CWA 4AA 4GA 3EA 1GP
-129
Compare
4month 2d
18
Lietuva ESH
#50 25454 Heavy-Weight #55
Highest Lvl: 408 Avg Lvl: 269
17Info(355) 8DA(291) 5SA(263) 4CWA 4AA 2GA 2IA 1EA 2MA 1CA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24629 #80
Avg Lvl: 266 Highest Lvl: 374
13Info(341) 11DA(300) 4SA(256) 5CWA 5AA 4GA 3EA 1GP
-107
Time War ⏱
Compare
4month 5d
20
UKR ANTIviRUS
#37 26047 Middle-Weight #21
Highest Lvl: 362 Avg Lvl: 253
15Info(338) 10DA(283) 2SA(248) 7CWA 1AA 1GA 4IA 1EA 1GP 1CA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24736 #86
Avg Lvl: 264 Highest Lvl: 374
13Info(341) 11DA(299) 4SA(256) 5CWA 5AA 4GA 1IA 3EA 1GP
121
Compare
4month 7d
20
Авангард
#129 23646 Middle-Weight #4
Highest Lvl: 355 Avg Lvl: 256
12Info(321) 7DA(278) 4SA(241) 6CWA 8AA 3GA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24615 #77
Avg Lvl: 259 Highest Lvl: 374
13Info(340) 11DA(299) 4SA(256) 5CWA 5AA 3GA 2IA 4EA 1GP
-131
Compare
4month 11d
20
KÄFIGvollHELDEN
#48 25517 Heavy-Weight #48
Highest Lvl: 392 Avg Lvl: 282
17Info(347) 3DA(282) 9SA(269) 5CWA 1AA 3GA 3IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24746 #78
Avg Lvl: 259 Highest Lvl: 374
13Info(340) 11DA(299) 4SA(255) 5CWA 5AA 2GA 3IA 4EA 1GP
70
Compare
4month 13d
17
LIBERUM NATIONS
#230 22418 Middle-Weight #88
Highest Lvl: 355 Avg Lvl: 222
10Info(340) 7DA(284) 4SA(238) 5CWA 3GA 5IA 1EA 4GP 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24676 #70
Avg Lvl: 260 Highest Lvl: 374
13Info(340) 11DA(299) 4SA(255) 5CWA 5AA 1GA 3IA 4EA 1GP
-144
Compare
4month 18d
20
KÄFIGvollHELDEN
#54 25329 Heavy-Weight #48
Highest Lvl: 392 Avg Lvl: 281
17Info(350) 3DA(282) 8SA(272) 6CWA 1AA 3GA 3IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24820 #62
Avg Lvl: 264 Highest Lvl: 395
14Info(347) 11DA(299) 5SA(255) 5CWA 5AA 1GA 3IA 4EA 1GP
-193
Close 😅
Compare
4month 21d
20
VIKING ARMY XSH
#93 24497 Heavy-Weight #40
Highest Lvl: 389 Avg Lvl: 283
21Info(344) 5DA(288) 4SA(255) 6CWA 5AA 2IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 25013 #66
Avg Lvl: 265 Highest Lvl: 394
15Info(346) 11DA(298) 5SA(254) 5CWA 5AA 1GA 3IA 4EA 1GP
32
Compare
4month 23d
20
WAR MAFIA
#399 21184 Middle-Weight #82
Highest Lvl: 367 Avg Lvl: 246
9Info(337) 4DA(298) 6SA(271) 4CWA 7AA 5GA 5IA 3EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24981 #66
Avg Lvl: 266 Highest Lvl: 394
14Info(349) 11DA(298) 5SA(254) 5CWA 5AA 1GA 2IA 3EA 2GP
29
Compare
4month 25d
20
British Lions!
#447 20934 Light-Weight #127
Highest Lvl: 360 Avg Lvl: 259
15Info(325) 7DA(281) 6SA(240) 7CWA 4AA 3GA 3IA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24952 #120
Avg Lvl: 263 Highest Lvl: 394
14Info(349) 11DA(298) 5SA(254) 5CWA 5AA 1GA 3IA 3EA 2GP
61
Compare
4month 28d
20
ROMANIA DACILOR
#328 22337 Heavy-Weight #70
Highest Lvl: 388 Avg Lvl: 247
10Info(365) 9DA(288) 7SA(253) 1CWA 5AA 3GA 7IA 1EA 1GP 1CA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24891 #120
Avg Lvl: 251 Highest Lvl: 370
9Info(339) 11DA(298) 5SA(253) 5CWA 5AA 1GA 3IA 3EA 2GP
48
Time War ⏱
Compare
5month 1d
18
HITMAN'S SOULsc
#322 21793 Feather-Weight #41
Highest Lvl: 377 Avg Lvl: 245
2Info(345) 7DA(294) 9SA(251) 2CWA 3AA 1GA 3IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24843 #120
Avg Lvl: 247 Highest Lvl: 370
8Info(341) 11DA(298) 4SA(250) 7CWA 6AA 1GA 3IA 3EA 2GP
-190
Compare
5month 4d
19
BERSERKERS
#78 24575 Middle-Weight #19
Highest Lvl: 389 Avg Lvl: 279
14Info(346) 6DA(294) 6SA(251) 3CWA 3AA 2GA 2IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 25033 #120
Avg Lvl: 251 Highest Lvl: 373
10Info(340) 11DA(297) 4SA(250) 7CWA 6AA 1GA 3IA 3EA 2GP
141
Close 😅
Compare
5month 8d
17
USSR WORLD
#180 24348 Middle-Weight #53
Highest Lvl: 415 Avg Lvl: 252
11Info(341) 6DA(287) 2SA(264) 3CWA 1AA 4GA 4IA 1MA 1CA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24892 #120
Avg Lvl: 255 Highest Lvl: 372
12Info(342) 11DA(297) 4SA(250) 7CWA 6AA 1GA 3IA 2EA 3GP
104
Compare
5month 11d
20
Молодые львы
#201 23414 Middle-Weight #59
Highest Lvl: 379 Avg Lvl: 256
7Info(346) 6DA(277) 4SA(236) 1CWA 4AA 1GA 1IA 1MA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24788 #120
Avg Lvl: 254 Highest Lvl: 372
12Info(340) 11DA(297) 5SA(253) 7CWA 6AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1MA
219
Close 😅
Compare
5month 15d
20
GuildOfThieves
#126 25716 Middle-Weight #35
Highest Lvl: 376 Avg Lvl: 267
18Info(336) 5DA(287) 3SA(247) 3CWA 6GA 1IA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24569 #120
Avg Lvl: 255 Highest Lvl: 372
12Info(340) 11DA(297) 4SA(254) 7CWA 5AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1MA
112
Compare
5month 18d
19
Boss CellarDoor
#217 23270 Light-Weight #41
Highest Lvl: 370 Avg Lvl: 235
13Info(334) 2DA(290) 7SA(252) 2CWA 8AA 5GA 6IA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24457 #120
Avg Lvl: 254 Highest Lvl: 372
12Info(339) 11DA(296) 4SA(254) 6CWA 6AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1MA
79
Compare
5month 22d
18
# TÜRK ORDUSU #
#131 22386 Middle-Weight #37
Highest Lvl: 384 Avg Lvl: 259
13Info(339) 5DA(291) 5SA(271) 2CWA 7AA 4GA 4IA 1EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24378 #120
Avg Lvl: 259 Highest Lvl: 372
12Info(339) 11DA(296) 4SA(254) 5CWA 6AA 1GA 3IA 2EA 2GP
168
Close 😅
Compare
5month 25d
20
OutCasts69
#227 24215 Middle-Weight #66
Highest Lvl: 414 Avg Lvl: 246
10Info(346) 6DA(280) 6SA(261) 8CWA 3AA 2GA 3IA 1GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24210 #120
Avg Lvl: 254 Highest Lvl: 371
12Info(339) 11DA(296) 4SA(253) 5CWA 6AA 1GA 3IA 2EA 3GP
-213
Close 😅
Compare
5month 29d
19
Victory Bulls
#292 23451 Middle-Weight #78
Highest Lvl: 414 Avg Lvl: 263
14Info(337) 9DA(291) 1SA(289) 3CWA 6AA 3GA 1IA 1EA 1GP 1CA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24423 #120
Avg Lvl: 254 Highest Lvl: 371
12Info(339) 11DA(296) 4SA(253) 5CWA 6AA 1GA 3IA 2EA 3GP
44
Compare
6month 2d
20
Калина красная☆
#321 21149 Middle-Weight #87
Highest Lvl: 349 Avg Lvl: 218
11Info(330) 8DA(279) 8SA(248) 3CWA 1AA 2GA 3IA 3EA 4GP 1CA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24379 #120
Avg Lvl: 247 Highest Lvl: 368
11Info(335) 11DA(296) 4SA(253) 6CWA 6AA 1GA 3IA 3EA 3GP
163
Close 😅
Compare
6month 6d
20
Misfit Rattlers
#146 24120 Middle-Weight #41
Highest Lvl: 408 Avg Lvl: 238
10Info(342) 7DA(285) 8SA(261) 4CWA 5AA 3GA 3IA 3EA 2GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24216 #120
Avg Lvl: 247 Highest Lvl: 368
11Info(335) 9DA(301) 6SA(258) 6CWA 6AA 1GA 3IA 3EA 2GP 1MA
-173
Close 😅
Compare
6month 9d
19
America Latina
#150 24288 Middle-Weight #44
Highest Lvl: 394 Avg Lvl: 234
10Info(355) 5DA(284) 7SA(249) 4CWA 6AA 4GA 3IA 2EA 3GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24389 #120
Avg Lvl: 244 Highest Lvl: 367
10Info(338) 10DA(300) 6SA(258) 6CWA 7AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1MA 1Iron
70
Close 😅
Compare
6month 13d
19
Czech & Slovak
#193 22062 Light-Weight #32
Highest Lvl: 358 Avg Lvl: 235
8Info(335) 5DA(295) 5SA(271) 7CWA 7AA 3GA 3IA 2GP 2MA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24319 #120
Avg Lvl: 244 Highest Lvl: 367
10Info(338) 10DA(300) 5SA(265) 7CWA 7AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1MA 1Iron
147
Close 😅
Compare
6month 16d
20
Молодые львы
#201 23742 Middle-Weight #59
Highest Lvl: 377 Avg Lvl: 242
6Info(344) 6DA(274) 4SA(236) 4CWA 5AA 1GA 1EA 1MA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24172 #120
Avg Lvl: 246 Highest Lvl: 370
11Info(341) 10DA(300) 5SA(264) 7CWA 7AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1MA 1Iron
100
Compare
6month 20d
19
Hrde Slovensko
#247 22609 Middle-Weight #71
Highest Lvl: 391 Avg Lvl: 252
14Info(335) 8DA(285) 8SA(248) 4CWA 2AA 5GA 4IA 2Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24072 #120
Avg Lvl: 246 Highest Lvl: 370
11Info(341) 10DA(300) 5SA(264) 7CWA 7AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1MA 1Iron
76
Close 😅
Compare
6month 22d
19
Special Forces
#215 21896 Heavy-Weight #63
Highest Lvl: 390 Avg Lvl: 293
20Info(336) 8DA(282) 1SA(245) 2CWA 1AA 3EA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23996 #120
Avg Lvl: 245 Highest Lvl: 370
11Info(340) 10DA(300) 5SA(264) 7CWA 7AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1CA 1Iron
53
Compare
6month 26d
19
UKRAINIANFORMAT
#567 21105 Light-Weight #135
Highest Lvl: 328 Avg Lvl: 192
5Info(318) 7DA(287) 6SA(254) 4CWA 3AA 3GA 8IA 3EA 3GP 2CA 2Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23943 #120
Avg Lvl: 245 Highest Lvl: 370
11Info(340) 10DA(300) 5SA(263) 7CWA 6AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1CA 1Iron
-126
Compare
6month 29d
20
ARMADA IBÉRICA
#66 24954 Light-Weight #3
Highest Lvl: 388 Avg Lvl: 304
25Info(344) 4DA(295) 3SA(253) 1CWA 1AA 3GA 1IA 1GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24069 #120
Avg Lvl: 243 Highest Lvl: 370
10Info(337) 10DA(300) 6SA(265) 7CWA 6AA 1GA 3IA 2EA 2GP 1CA 1Iron
63
Compare
7month 3d
18
Asturias
#260 21532 Light-Weight #53
Highest Lvl: 349 Avg Lvl: 241
6Info(327) 7DA(288) 3SA(284) 6CWA 7AA 3GA 2IA 1GP 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 24006 #120
Avg Lvl: 242 Highest Lvl: 370
10Info(337) 10DA(299) 5SA(263) 6CWA 7AA 1GA 3IA 2EA 1GP 1MA 2Iron
93
Compare
7month 6d
20
НАСЛЕДНИКИ СССР
#147 22251 Middle-Weight #42
Highest Lvl: 390 Avg Lvl: 240
9Info(339) 7DA(277) 5SA(249) 4CWA 4AA 2GA 4IA 1MA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23914 #120
Avg Lvl: 242 Highest Lvl: 370
10Info(337) 10DA(299) 5SA(263) 7CWA 6AA 2GA 4IA 2EA 1GP 1MA 1Iron
118
Close 😅
Compare
7month 10d
20
TASER
#72 22730 Middle-Weight #16
Highest Lvl: 349 Avg Lvl: 251
14Info(327) 7DA(279) 4CWA(241) 3AA 2GA 3IA 3GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23797 #120
Avg Lvl: 239 Highest Lvl: 370
9Info(334) 10DA(299) 4SA(265) 7CWA 7AA 2GA 4IA 2EA 1GP 1MA 1Iron
65
Compare
7month 13d
18
Asturias
#260 21291 Light-Weight #53
Highest Lvl: 353 Avg Lvl: 246
8Info(332) 7DA(286) 3SA(283) 6CWA 6AA 3GA 2IA 1GP 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23733 #120
Avg Lvl: 242 Highest Lvl: 369
9Info(333) 10DA(299) 4SA(265) 7CWA 7AA 1GA 3IA 2EA 1GP 1MA 1Iron
-198
Close 😅
Compare
7month 17d
19
House of Dragon
#140 23267 Light-Weight #14
Highest Lvl: 378 Avg Lvl: 247
11Info(336) 8DA(285) 5SA(252) 5CWA 4AA 3GA 4IA 3EA 1GP
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23932 #120
Avg Lvl: 241 Highest Lvl: 369
9Info(333) 10DA(299) 4SA(264) 7CWA 7AA 1GA 3IA 2EA 1GP 1MA 1Iron
81
Close 😅
Compare
7month 20d
20
Templars Reborn
#1516 21876 Middle-Weight #144
Highest Lvl: 351 Avg Lvl: 283
15Info(328) 11DA(288) 12SA(266) 2CWA 4AA 2IA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23852 #120
Avg Lvl: 238 Highest Lvl: 369
9Info(333) 10DA(298) 4SA(264) 7CWA 7AA 1GA 3IA 3EA 1GP 2Iron
134
Compare
7month 24d
19
Hrde Slovensko
#247 23009 Middle-Weight #71
Highest Lvl: 390 Avg Lvl: 252
14Info(337) 9DA(285) 8SA(246) 3CWA 3AA 5GA 3IA 1EA 2Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23719 #120
Avg Lvl: 238 Highest Lvl: 369
9Info(334) 9DA(298) 4SA(264) 7CWA 7AA 1GA 3IA 3EA 2GP 1Iron
75
Compare
7month 27d
19
България
#350 21499 Middle-Weight #92
Highest Lvl: 369 Avg Lvl: 232
9Info(334) 6DA(284) 6SA(264) 5CWA 3AA 2GA 3IA 3EA 1GP 1MA 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23645 #120
Avg Lvl: 237 Highest Lvl: 369
9Info(333) 9DA(298) 4SA(263) 7CWA 7AA 1GA 3IA 3EA 2GP 1Iron
85
Compare
8month 1d
20
Второй Легион
#170 21683 Middle-Weight #51
Highest Lvl: 337 Avg Lvl: 207
7Info(326) 7DA(278) 7SA(247) 6CWA 4AA 2GA 3IA 3EA 3GP 2MA 1CA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23561 #120
Avg Lvl: 236 Highest Lvl: 368
9Info(333) 9DA(298) 4SA(263) 8CWA 8AA 1GA 3IA 3EA 2GP 1Iron
59
Compare
8month 4d
19
South Africa ZA
#480 20840 Light-Weight #114
Highest Lvl: 390 Avg Lvl: 236
11Info(342) 3DA(292) 3SA(267) 6CWA 5AA 3GA 4IA 2EA 1GP 1MA 1CA
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23503 #120
Avg Lvl: 237 Highest Lvl: 368
9Info(333) 10DA(297) 4SA(263) 7CWA 9AA 1GA 3IA 3EA 2GP 1Iron
79
Time War ⏱
Compare
8month 8d
19
България
#350 21389 Middle-Weight #92
Highest Lvl: 368 Avg Lvl: 240
9Info(333) 6DA(283) 6SA(263) 5CWA 3AA 2GA 3IA 2EA 1GP 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23425 #120
Avg Lvl: 234 Highest Lvl: 368
8Info(329) 10DA(297) 4SA(262) 7CWA 9AA 1GA 3IA 3EA 2GP 1Iron
-179
Compare
8month 11d
20
FINE UKRAINE ®
#206 23369 Feather-Weight #18
Highest Lvl: 355 Avg Lvl: 224
9Info(325) 2DA(288) 10SA(244) 7CWA 1AA 3GA 4IA 2GP 1Iron
MG Nest™
18
Middle-Weight #32 23605 #120
Avg Lvl: 235 Highest Lvl: 368
8Info(329) 10DA(297) 4SA(262) 6CWA 9AA 1GA 3IA 3EA 2GP 1Iron
-259
Compare
8month 14d
20
STOP War in UKR
#222 23025 Middle-Weight #64
Highest Lvl: 417 Avg Lvl: 268
13Info(360) 2DA(280) 4SA(256) 6CWA 5AA 5GA 1IA 1EA

Warning: dominations.info is going away soon!
Looks like you're coming from dominations.info.
Note that dominations.info is closing soon. Make sure to bookmark and use domistats.com url instead!