Ads

Alliance Comparison

Live
Speedup Allianc
16
#1820 16246 Feather-Weight #517
Avg Lvl: 200 Highest Lvl: 364
4Drone(351) 1Info(355) 2DA(286) 4SA 8CWA 6AA 5GA 10IA 2EA 4GP 1MA
# Name Age Level Nation
1 Felger and Mazz Drone 364 ROME
2 Okaka Drone 359 CHINA
3 DryCli3m Info 355 CHINA
4 Mike Drone 343 CHINA
5 James Drone 337 CHINA
6 Koloft DA 301 ROME
7 GODZILA CWA 300 GREECE
8 whatever SA 294 CHINA
9 Bob CWA 294 CHINA
10 Koujiameng CWA 288 GREECE
11 Andrea CWA 271 GERMANY
12 Sameh Egypt DA 270 CHINA
13 Tirth SA 267 ROME
14 Royal AA 257 ROME
15 Beit hanina SA 255 GREECE
16 Dina AA 251 CHINA
17 LordF SA 250 CHINA
18 V.LLiOS CWA 248 GREECE
19 Frank CWA 241 GERMANY
20 铁木真大帝 GA 238 CHINA
21 Xunazel GA 236 ENGLAND
22 SAM AA 235 CHINA
23 lucifer CWA 225 FRANCE
24 Master CWA 207 JAPAN
25 Sim GA 201 CHINA
26 Jamie IA 180 CHINA
27 Matt AA 170 GREECE
28 Mini D IA 167 FRANCE
29 SteamTechMech IA 166 JAPAN
30 Cgkerpi AA 164 GREECE
31 RajaShekhar AA 154 GREECE
32 B.Napoleon IA 154 FRANCE
33 frank GA 142 CHINA
34 Huyhoang GA 135 CHINA
35 ritzB IA 123 CHINA
36 Waletoye IA 116 CHINA
37 Alex IA 111 CHINA
38 Zhaovinski EA 110 CHINA
39 fielies IA 97 JAPAN
40 seemsan IA 87 ENGLAND
41 Gengis IA 86 GERMANY
42 Ashomavjo Home EA 77 ENGLAND
43 Lemonade GP 68 GREECE
44 Kojiro GP 62 GREECE
45 The Boss GP 48 JAPAN
46 striker _X GP 42 CHINA
47 Hell MA 35 ROME
TEAM Player 4u2
17
#1832 16226 Fly-Weight #835
Avg Lvl: 215 Highest Lvl: 378
4Drone(363) 2Info(312) 6DA(291) 9SA 6CWA 2AA 2GA 3IA 2EA 3GP 2MA 3CA
# Name Age Level Nation
1 Bossa24 Drone 378 GERMANY
2 Eno Drone 374 GREECE
3 HARDBLADE Drone 358 ENGLAND
4 Jörg der Weise Drone 342 ROME
5 Chrisby SA 332 GERMANY
6 Hektor DA 319 GREECE
7 Atlan Info 315 FRANCE
8 Pongi Info 310 JAPAN
9 ca4st DA 309 GREECE
10 Nobody SA 301 GREECE
11 RachEngeL CWA 290 GERMANY
12 Libertator SA 288 ENGLAND
13 nix DA 285 FRANCE
14 Merkur DA 284 ENGLAND
15 w00t SA 284 GERMANY
16 Martin 73 DA 280 CHINA
17 Dee Ha SA 271 ROME
18 ML_7W DA 271 GREECE
19 Andi AA 268 FRANCE
20 slayter 68 CWA 263 GERMANY
21 Knilch CWA 262 CHINA
22 God SA 251 CHINA
23 ÖFF ÖFF SA 251 CHINA
24 egi CWA 247 GERMANY
25 FloW AA 226 CHINA
26 Borty SA 226 JAPAN
27 Bonzo SA 225 GERMANY
28 Chefratte CWA 222 GERMANY
29 Chuck Norris CWA 218 CHINA
30 keks GA 146 FRANCE
31 Paul GA 139 ENGLAND
32 Mosh IA 139 CHINA
33 the only jan IA 122 GREECE
34 Rambo jj GP 113 GERMANY
35 matagon GP 100 CHINA
36 uwi IA 95 CHINA
37 Jano EA 73 ROME
38 Abraham EA 64 GREECE
39 Lukas GP 62 GREECE
40 RataxLeonex MA 46 GERMANY
41 Koffato MA 43 GERMANY
42 Paschunke CA 29 GERMANY
43 albanerqq CA 25 GREECE
44 Aurata CA 21 GERMANY

Warning: dominations.info is going away soon!
Looks like you're coming from dominations.info.
Note that dominations.info is closing soon. Make sure to bookmark and use domistats.com url instead!